Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Wychowawcze - 500+

INFORMACJA

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku – Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Medyczna 1, 09-230 Bielsk, tel: 242650123.

Wnioski można składać osobiście lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • Utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);

  • Udostępnionego przez Zakład ubezpieczeń Społecznych( PUE ZUS);

  • Systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 


 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie

  • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu

  • na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1 200,00 zł.


 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.


 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • Dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  • Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  • Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  • Członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 

Termin składania wniosków

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.


 

Okres przyznawania świadczenia

Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od dnia 01.04.2016 r. i trwa do dnia 30.09.2017 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.


 

Wypłata

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje od momentu złożenia wniosku.

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00

od wtorka do piątku w godz. 9.00 – 14.00

 

 

 

UWAGA!!!

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1