Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BIELSK Z SIEDZIBĄ W GOPS W BIELSKU

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Bielsk z dnia 06.02.2012 r.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Działalność Z.I. oparta jest na Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjętym Uchwałą Nr 18/IV/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 lutego 2015roku


 

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

  • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec członka(ków) rodziny wspólnie zamieszkujących

  • Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy

  • Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą

Realizatorami programu są:

. Podmioty działające na rzecz –przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku,

. Posterunek Policji w Bielsku,

. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku,

. Punkt Konsultacyjny,

. Placówki Oświatowe z terenu gminy Bielsk,

. Placówki służby zdrowia z terenu gminy Bielsk

Powyższe instytucje są także uprawnione do wszczynania procedury ,,Niebieska karta”, w przypadku stwierdzenia stosowania przemocy w rodzinie lub podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

Bliższych informacji o pracy zespołu udzielają pracownicy GOPS w Bielsku, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bielsk oraz podmioty realizujące procedurę ,,Niebieskie karty”.

Kontakt z członkami Z.I. Bielsk ul. Medyczna 1 09-230 Bielsk, w godzinach pracy GOPS w Bielsku

tel. 24.2650119, 24 2650122, 24 2650120

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5